Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

1. Az adatkezelő felelőssége és elérhetősége

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Molnár Melinda egyéni vállalkozó az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az adatkezelő az alábbi elérhetőségeken elérhető:

 • elektronikus üzenetben az [email protected] e-mail címen,
 • a https://mimirelaxshop.hu weboldalon található kapcsolati űrlap segítségével (amelynek segítségével ingyenes telefonos visszahívást is kérhet)
 • székhely postacímére küldött postai levélben.

Adatkezelő

Felelősségi körök

Molnár Melinda egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 39. 3/14.

Adószám: 57210597-1-27

Nyilvántartási szám: 55812337

E-mail: [email protected]

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása.

Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor, rendelés leadásakor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

1.2. Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév (cég esetén cégnév és kapcsolattartó neve)
 • Lakcím, levelezési cím (cég esetén székhely címe), ezektől eltérő szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)
 • Regisztráció esetén megadott jelszó

1.3. Az adatkezelés jogalapjai:

Adatkezelést általában az Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete (GDPR) 6. Cikk (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja alapján végezhetünk.

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célhoz történő kezeléséhez
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

1.4. A fent felsorolt adatokat jellemzően az alábbi adatkezelések során kezeljük:

1.4.1. Regisztráció és rendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatban végzett adatkezelés

 • A kezelt adatok köre:
  • regisztráció során: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, felhasználó által megadott jelszó, IP cím
  • megrendelés leadása során: vezetéknév, keresztnév, lakcím (ettől eltérő szállítási cím, számlázási cím), e-mail cím, telefonszám, IP cím, megrendelés adatai (szállítási mód, fizetési mód)
 • Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és szállítás, vásárlói kapcsolattartás, esetleges követeléskezelés
 • Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződéskötést követően a 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja
 • Az adatkezelés időtartama:
  • az érintett kérésére történő törlésig,
  • létrejött szerződés esetén 8 évig (a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) bekezdése alapján)
 • Megjegyzés: Az adatkezelő a bankkártyás fizetéskor megadott adatokat nem kezeli, azok nem is jutnak el hozzánk, ezen adatokaz az elektronikus fizetések lebonyolítására igénybe vett szolgáltató, a Barion Payment Zrt. kezeli.

1.4.2. Hírlevelekkel és egyéb marketing célú küldeményekkel, esetleges nyereményjátékokkal kapcsolatban végzett adatkezelés

 • A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott, illetve ilyen jellegű levelek kézbesítéséhez kifejezetten hozzájárult érintett neve és e-mail címe (illetve a feliratkozással kapcsolatos kiegészítő adatok – a feliratkozás dátuma, IP címe, megerősítés időpontja, megerősítés IP címe, küldött elektronikus levelek megnyitása, ezekben lévő linkekre kattintás).
 • Az adatkezelés célja: a hozzájárulást adó feliratkozók részére marketing célú ajánlatok, és egyéb hasznos, ingyenes tartalmak küldése, marketing adatbázis építése.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. (2011. évi CXII. tv.) § (1) bekezdés a) pontja)
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett bármikor dönthet úgy, hogy nem kíván további leveleket kapni, a leiratkozás megkönnyítéséhez mindegyik levél lábléce tartalmaz egy linket a leiratkozás azonnali végrehajtásához.
 • A kezelt és mért vásárlási adatok alapján az adatkezelő vásárlói profilalkotást hajt végre, hogy személyre szabott ajánlatokkal tudjuk megkeresni ügyfeleinket. (ld. 4. pont)

1.4.3. Ügyfélszolgálathoz és panaszkezeléshez, szavatossági igény érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések 

 • A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma (a panaszról felvett jegyzőkönyv ÁSZF-ban meghatározott kötelező elemei), minden önkéntesen megadott adat – a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv egyedi azonosító számmal kerül megjelölésre
 • Az adatkezelés célja: panaszkezelés, szavatossági igény érvényesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. (2011. évi CXII. tv.) § (1) bekezdés a) pontja), a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. törvény) 17/A.§ (3)-(7)
 • Az adatkezelés időtartama: az 1997. év CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

1.4.4. Profilalkotás

 • A kezelt adatok köre: IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat, küldött levelek megnyitási és kattintási adatai, rendelések adatai
 • Az adatkezelés célja: személyre szabott marketing ajánlatok küldése, remarketing hirdetések létrehozása, vásárlói élmény javítása
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja
 • Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, ennek hiányában az utolsó kattintástól számított 4 évig.
 • Az adatkezelő a profilalkotást, remarketing tevékenységet az online felületén a cookie-k (sütik) és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítségével végzi. További részletek a Cookie (Süti) szabályzatban.

1.5. Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie (süti) szabályzatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

1.6. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

2. ADATTOVÁBBÍTÁS

2.1. Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

 2.2. Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

Az Adatkezelő által használt futárszolgálat (adatfeldolgozó):

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

cégjegyzékszáma: 13-09-111755

adószáma: 12369410-2-44)

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Üzleti Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját.

2.3. Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Molnár Melinda egyéni vállalkozó végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 • Tárhely szolgáltató: Sybell Informatikai Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B. 2/206. ([email protected]) – Adatvédelmi Tájékoztató
 • Könyvelő: Varga Rózsa (8000 Székesfehérvár, Rác utca 3. 4/13.)
 • Számlázó program: Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em. ([email protected]) – cégjegyzékszám: 01-10-140802 Adatkezelési tájékoztató.
 • Elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató: Barion Payment Zrt.: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. (telefonos elérhetőség: 06-1/464-7099) – tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi (engedélyének száma: 2009/110/EK) – adatvédelmi tájékoztató
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

2.4. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Molnár Melinda egyéni vállalkozó internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 16 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 16 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

3. FOGALMAK

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://mimirelaxshop.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő (Molnár Melinda egyéni vállalkozó) által üzemeltetett, a https:mimirelaxshop.hu címen elérhető weboldal

4. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az adatkezeléssel érintett jogait a GDPR III. fejezete tartalmazza, a 12­‑23. cikk rendelkezései szólnak erről. Az érintett legfőbb jogai, azok lényege a következő:

 • Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz hozzáférés: az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e az ő személyes adatait érintő adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 • Helyesbítés joga: az érintett a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását kérheti, ha észleli, hogy az adatkezelő által kezelt adatok pontatlanok (az érintett kérheti, hogy a pontatlan adatok helyett mi kerüljön feltüntetésre).
 • Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog: az érintett bármikor kérheti (az adatkezelő bármely hivatalos elérhetőségén), hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, mely kérésnek az adatkezelő késedelem nélkül eleget tesz. A törlést az alábbi indokok valamelyikének fennállásával kell indokolni (GDPR 17. Cikk):
  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapján képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez töröli kell,
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18-19. cikk): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • az érintett vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatai pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
  • az érintett az adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó kezelt adatokat tagolt, olvasható formátumban megkapja, és egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.
 • Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Visszavonás joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 • Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait illetve észrevételeit az adatkezelő felé az 1.1. pontban leírt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Az adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja, és a beérkezéstől számított egy hónapon belül (mely határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható) tájékoztatást ad a jelen tájékoztatóban, illetve jogszabályokban biztosított egyéb jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem alapján megtett intézkedésekről. A kérelem benyújtása és a fent leírt ügyintézés díjmentes.
 • Az érintett panasszal, illetve az adatkezelő intézkedésével szemben jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

 • Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. A pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján – választása szerint – a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és a kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget az Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az ebből eredő felelősséget az Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására az Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén teszi közzé.

Székesfehérvár, 2021. április 15.