Általános Szerződési Feltételek

Legyen kedves gondosan elolvasni az alábbi dokumentumot, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Általános szerződési feltételeinket!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti velünk a kapcsolatot az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

1. Bevezetés

1.1. Az egyéni vállalkozás adatai:

Név: Molnár Melinda e.v.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 39. 3/14.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Móri út 39. 3/14.

Adószám: 57210597-1-27

Nyilvántartási szám: 55812337

Bankszámlaszám           : 16200254-10120422

Honlap címe: https://mimirelaxshop.hu

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: 70/582-1793

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sybell Informatikai Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B. 2.em. 206.

Elérhetőség: [email protected]

Weboldal: https://sybell.hu

1.3. Fogalmak:

Felek: Eladó (Vállalkozás) és Vevő (Fogyasztó) együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a webshop (honlap) és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk (honlap) árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: jelen weboldal (honlap – mimirelaxshop.hu), amelyen a szerződéskötés megkötésére szolgál

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

  • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
  • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

1.4. Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
2. Általános tudnivalók

2.1. ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát a jelen Általános szerződési feltételeink (a továbbiakban ÁSZF) is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Általános szerződési feltételeinket, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik, azok megismerése a rendelés véglegesítése előtt Önnek kötelezettsége.

A weboldal használatához szükséges technikai tájékoztatást, az adatvédelmi tájékoztató illetve a sütik használatáról szóló tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások tartalmazzák.

2.2. Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával. Az így létrejött szerződések távollévők között létrejött szerződésnek minősülnek, azokat az Eladó nem foglalja írásba és nem iktatja.

2.3. Árak.

Az árak forintban értendők. Az egyéni vállalkozás alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs (a feltüntettek bruttó árak 0%-os ÁFA tartalommal rendelkeznek). Fenntartjuk az árváltoztatás jogát, azonban az árváltoztatás már megkötött szerződésekre nem terjedhet ki.

2.4. Eljárás Hibás ár esetén:

Az Eladó kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft
  • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, a vállalkozás tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

2.5. E-számlázás:

A vállalkozás a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § szerinti elektronikus számlát alkalmaz, melynek használatához jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön hozzájárul.

2.6. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Vállalkozásunknak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

2.7. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

3. A webshop (honlap) használata

3.1 Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy a vállalkozás jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. A vállalkozás a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

3.2. Termékek tulajdonságai:

Weboldalunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

3.3. Rendelés folyamata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menüren A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Akció esetén feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve az akcióban részt vevő termékek „akció” megjelöléssel kerülnek ellátásra. Az egyes termékeknél az akciós árat az akció annak idején belül is csak a készlet erejéig tudjuk biztosítani.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a „kosárba teszem” gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti (a jobb felső sarokban a kosár ikonról is elérhető). Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy a terméket tartalmazó sor első rovatában található „X” jelre kattintással törölni termékeket.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a „Tovább a pénztárhoz” gombra történő kattintással teheti meg, mellyel a Pénztár oldalra jut, ahol befejezheti a megrendelést. A rendelés leadásához külön regisztráció nem szükséges.  A megrendeléshez a következő adatok megadása mindenképpen szükséges a Pénztár oldalon: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. Ezen adatokat elsősorban a rendelés feldolgozásához és teljesítéséhez, másrészt a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartására és egyéb hasonló célokra használjuk, amelyeket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz. 

A megrendeléshez szükséges adatok helyességéért és valódiságáért a Felhasználó felelős, ha észleli, hogy a megrendeléskor hibás adatot adott meg, mely a megrendelés teljesítését nehezítené, köteles ezt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelezni az Eladónak.

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Pénztár oldalon ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. A Felhasználó által bevitt adatok a fizetés előtt még javíthatók, a megrendelt termékek változtatására azonban csak visszalépést követően van lehetőség. A rendelés leadása előtt jelen Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását egy jelölőnégyzetre kattintással meg kell erősíteni, illetve itt van lehetősége hozzájárulását adni ahhoz is, hogy a megadott e-mail címére marketing tartalmú és egyéb jellegű üzeneteket küldjünk (ez nem kötelező, és a hozzájárulást bármikor visszavonhatja – további részleteket az adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.) A rendeléskor megadott adatait bizalmasan kezeljük, azokat csak a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban, az adatkezelési tájékoztatóban megadott szervezeteknek adjuk ki.

3.4. Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” (online bankkártyás fizetés választása esetén a “Fizetés Barionnal”) gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk valamelyik jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségünkön.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül a vállalkozás részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül “Rendelésed feldolgozás alatt áll” tárgyú levéllel nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

3.5. Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

A vállalkozás egy második, “Rendelésed feldolgozás alatt áll” tárgyú e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

3.6. Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

3.7. Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, a vállalkozás abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

A vállalkozás visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, felhívjuk a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

3.8. Külföldi értékesítés:

A vállalkozás elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. Külföldre történő kézbesítésre jelenleg nincs lehetőség.

4. Szállítási és fizetési módok

4.1. Fizetési módok:

A megrendelése leadásakor Ön az alábbi fizetési módok közül választhat.

4.1.1. Online bankkártyás fizetés:

Ön kifizetheti előre a megrendelésének összegét bankkártyával. Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszeren keresztül valósul meg, a szolgáltatást a Barion Payment Zrt. nyújtja, mely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény (engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)

Ha van regisztrált Barion pénztárcája, a fizetést teljesítheti onnan is, ellenkező esetben bankkártyája azonosító adatainak a Barion biztonságos rendszerén keresztül történő megadásával teljesítheti ezt. A bankkártyás fizetésnél az Ön bankja által megkövetelt formában kétlépcsős biztonsági azonosításra kerül sor. Fontos, hogy a bankkártyás fizetés során az Ön által megadott bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el!

4.1.2. Banki átutalás:

A kézbesítés előtti fizetés történhet banki átutalással is. Az utalásnak a vállalkozás Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt-nél vezetett, fent megadott bankszámlájára kell megérkeznie legkésőbb a rendelés leadásának napjának 24. órájáig, ezt követően a rendelést érvénytelennek tekintjük. A megrendelés leadását követően a visszaigazoló üzenetben is elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat, és a rendelés azonosítóját, kérjük csak ezután utaljon, és az utalás közleményébe tüntesse fel a rendelés azonosítót. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi műveletet feldolgozó cég a Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: 01-10-046111, tevékenység engedély száma: PSZÁF E-I-709/2008.) Miután utalása jóváírásra került, rendelését két munkanapon belül összekészítjük és átadjuk a futárszolgálatnak kiszállítás céljából, melyről e-mail értesítést kap.

4.1.3. Utánvét:

A fizetés történhet közvetlenül a csomag átvételekor is, ez esetben a csomag kézbesítését végző futárnak, amennyiben GLS Csomagpont átvételi helyet választott, az átvételi pont csomag kiadását végző alkalmazottjának szükséges az Ön választása (illetve az átvevőhely esetén az átvevőhely által biztosított módon, melyet a szállítás választásakor ellenőrizhet) készpénzben vagy bankkártyával teljesíteni a fizetést. Az utánvétes fizetést külön díj terheli, melyet az rendelés összesítőjében feltüntetünk. GLS Csomagautomatában történő kézbesítés választása esetén az automatánál kizárólag bankkártyás fizetésre van mód!

4.2. Átvételi módok:

A csomagok kézbesítése a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban GLS) futárszolgálata útján történik. Ön a megrendelés leadásakor kiválaszthatja, hogy házhozszállítással kéri a megrendelt áruk kézbesítését, vagy azokat a GLS szerződéses partnerei által biztosított átvevőhelyen (továbbiakban GLS Csomagpont) kívánja átvenni, melyek közül kiválaszthatók a GLS által üzemeltetett GLS Csomagautomaták is, a kézbesítést ezekbe is kérheti. A szállítási díjak a megrendelés előtt a termékoldalon fel vannak tüntetve, és a megrendelés leadása előtt, a Kosár illetve Pénztár oldalakon is ellenőrizhetők.

4.2.1. GLS futárszolgálat, házhozszállítás:

Ezen szállítási mód esetén a rendelés feladását követő két munkanapon belül átadjuk a futárnak a csomagot, aki az ezt követő munkanapon megkísérli a házhozszállítást, általában 8-17 óra között. Amennyiben a kézbesítés nem sikerül, egy újabb, egyeztetett időpontban másodszor is megkísérlik a kézbesítést, ezen másodszori kézbesítési kísérlet ingyenes. A rendelés állapotáról a Vevő folyamatosan tájékoztatást kap e-mail üzenetben, először a csomag feladásakor kap üzenetet, majd a kézbesítés reggelén, mely üzenet már tartalmazza a kiszállítás várható időpontját (három órás időintervallumon belül), a futár telefonszámát és a GLS ügyfélszolgálati számát. Sikertelen kézbesítés esetén a Vevő újabb e-mail üzenetet kap, melyhez tartozik egy link, amin keresztül megadhatja a kiszállítás kért időpontját illetve helyét (ezen üzeneteket a GLS küldi a vevőnek). Utánvét fizetési mód választása esetén a futárnál a csomag átvételekor fizethet készpénzben és bankkártyával is.  

4.2.2. GLS Csomagautomata:

A GLS Csomagautomata gyors átvételt tesz lehetővé, ha ezen kézbesítési módot választja, csomagja elhelyezésre kerül a GLS által üzemeltetett kiválasztott csomagautomatába, melyről értesítést kap, az értesítésben kapott kód és telefonszáma megadásával tudja kivenni a csomagot az automatából, a kézbesítést követő 5 napon belül bármikor. Ha utánvétes fizetést választott, a GLS Csomagautomatáknál kizárólag bankkártyával tud fizetni, a csomag átvételére a vételár kiegyenlítését követően van csak lehetősége. A GLS Csomagautomata a megrendelés során nincs külön átvételi lehetőségként feltüntetve, a GLS Csomagpont választó térképen lehet kiválasztani.

4.2.3. GLS Csomagpont:

270 településen több mint 650 átvevőhely közül választhat, a csomagpontot a megrendelés leadása előtt a honlapon választhatja ki, de ide kattintva is megtekintheti a csomagpontokat. A csomag csomagpontra történő megérkezésekor e-mailben és sms-ben értesítést kap, melyet követően a csomag átvételére 5 munkanap áll rendelkezésére. A második és negyedik napon újabb e-mail értesítőt küld a GLS, ha az áru még a csomagpontban van, az 5 munkanap leteltét követő napon a csomag visszaszállításra kerül. Utánvét lehetőség mindegyik csomagponton van, a csomagpont kiválasztása előtt ellenőrizheti, hogy adott csomagponton bankkártyás fizetésre van-e lehetőség. 

5. Elállási jog

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

5.1. Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

5.2. Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után a vállalkozás elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

5.3. A vállalkozás kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Visszatérítési kötelezettség:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a vállalkozás az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

A visszatérítési kötelezettség módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén a vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén a visszatérítésre más fizetési mód is alkalmazható, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán a vállalkozást nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a vállalkozó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:

A vállalkozó visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

5.4. Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket a vállalkozás címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles a vállalkozó számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

6.1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • Elektronikus levélben a [email protected] e-mail címen.
  • A https://mimirelaxshop.hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával.
  • Telefonon keresztül a 70/582-1793 telefonszámon (munkanapokon 10:00 óra és 14:00 óra közötti időben)

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti a vállalkozással panaszát. A panasz vonatkozhat a vállalkozó vagy képviseletében eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panasz haladéktalanul kivizsgálásra és amennyiben lehetséges haladéktalanul megoldásra kerül. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére (esetleges személyes jelenlét esetén helyben átadjuk, e-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére.) Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás álláspontját köteles megindokolni. A vállalkozás köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

  • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
  • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
  • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
  • A vállalkozás nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
  • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
  • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
  • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A vállalkozás a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a vállalkozás Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha a vállalkozás és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

6.2. Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

6.3. Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

6.4. Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban a vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli, mely alapján köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha a vállalkozás székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél vagy fax útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

  • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
  • Fogyasztói jogvitával érintett cég, vállalkozás nevét, székhelyét/telephelyét
  • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
  • Testület döntésére irányuló indítványt
  • Fogyasztó aláírását
  • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

6.5. A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: [email protected][email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: [email protected][email protected]

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: [email protected]

6.6. Online vitarendezési platform (ODR):

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek, vállalkozásnak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Az ÁSZF ezen Fogyasztói tájékoztató pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

A Fogyasztó kellékszavatossági illetve termékszavatossági igényét a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 7.1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.

A vállalkozás törekszik arra, hogy kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. (A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Ha a Fogyasztó és a Vállalkozás közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Molnár Melinda egyéni vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, a vállalkozást ez esetben felelősség nem terheli.

7.2. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A vállalkozás törekszik arra, hogy kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. (A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

7.3. Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Jelenleg a vállalkozás nem forgalmaz olyan terméket, melyre jótállási igény érvényesíthető lenne.

8. Szerzői jogok

Jelen weboldal szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Molnár Melinda e.v.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

9. Egyéb rendelkezések

Webáruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Székesfehérvár, 2021.04.15.